Pozytywny Żłobek nr 4

Rekrutacja

Zasady rekrutacji dzieci do żłobka

 1. Rekrutacji do żłobka podlegają dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat (na dzień podpisania umowy).
 2. W przypadku większej liczby chętnych pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.
 3. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do żłobka powinni złożyć wypełniony:
  1. formularz rekrutacyjny
  2. podpisane zasady rekrutacji oraz wymagane oświadczenia
 4. Dokumenty rekrutacyjne wypełniają rodzice/opiekunowie prawni.
 5. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście, w skrzynce do korespondencji umieszczonej w holu lub przesłać skan na adres mailowy zlobek.osowa@pozytywneinicjatywy.pl 
 6. W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podpisania umowy wraz z załącznikami dotyczącej przyjęcia dziecka oraz dostarczenia do żłobka zaświadczenia lekarskiego stanowiącego brak przeciwwskazań medycznych do uczęszczania dziecka do placówki.
 7. W przypadku, gdy dziecko zostało przyjęte do żłobka, a rodzice/prawni opiekunowie rezygnują z tego miejsca, mają obowiązek poinformować o tym fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od przyjęcia informacji o przyjęciu dziecka do placówki.
 8. W przypadku braku miejsc w żłobku rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo oczekiwać na wolne miejsce pozostając na liście rezerwowej. Miejsce na liście rezerwowej dyktuje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych.
 9. W żłobkach Pozytywnych Inicjatyw funkcjonuje system zniżek. Rabaty dla rodzeństwa w żłobku – rodzic, który posyła do żłobka Pozytywnych Inicjatyw dwoje lub więcej dzieci otrzymuje 25% zniżki na drugie i kolejne dziecko.
 10. W żłobkach Pozytywnych Inicjatyw honorowane są również dofinansowanie 400+ oraz Gdański Bon Żłobkowy.

Rodziców, zainteresowanych zapisaniem dziecka do żłobka prosimy o wypełnienie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO i wysłanie na adres: zlobek.osowa@pozytywneinicjatywy.pl

Formularz rekrutacyjny dostępny jest również w naszej placówce,

Syriusza 50, 80-299 Gdańsk

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 538 127 653