Pozytywny Żłobek nr 4

Zajęcia

Placówka czynna jest w godz. 7:00-17:00 – istnieje możliwość korzystania tylko z częściowego zakresu opieki, natomiast ponoszona przez rodziców opłata pozostaje bez zmian. W ramach opieki realizowane są:

Angielski przez zabawę. Głównie w postaci piosenek, oraz w każdym tygodniu tematycznym wdrażanie pojedynczych słówek. Sposób taki jest dobry, gdyż dzieci osłuchają się z językiem, i nie będą miały problemu z oswajaniem się z nim oraz uczeniem. Będziemy zaczynać od podstaw, emocje, zwierzęta, czynności, etc.

Rytmika to zajęcia muzyczno – ruchowe kształtujące w dzieciach wyczucie rytmu i słuch muzyczny.

Zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe wspierające rozwój dzieci na odpowiednim poziomie. Dużo spacerów i wyjść. Dodatkowo dużo zajęć w ciągu dnia i zabaw związanych z ruchem. Angażowanie dzieci w zabawy ruchowe,  przyzwyczajanie do sportu. Nic na siłę, formy zabawy.

Zajęcia sensoryczno – plastyczne – to zajęcia plastyczne z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju kolorów, faktur, konsystencji a nawet smaków. Taki rodzaj zajęć oddziałuje na wszystkie zmysły jednocześnie i pomaga dzieciom rozwijać nieskrępowaną aktywność na wszelkich płaszczyznach. Wszystkie materiały używane w prowadzeniu zajęć są bezpieczne, zazwyczaj także jadalne.

Regularne konsultacje z logopedą i psychologiem – spotkania cykliczne, głównie poprzez zabawę i „luźne” spędzanie czasu.

W naszej placówce odbywają się również różnego rodzaju płatne, zajęcia dodatkowe.