Pozytywny Żłobek nr 4

Wyżywienie

Posiłki do naszego żłobka dostarcza firma cateringowa GastroHouse, która współpracuje z Fundacją Pozytywne Inicjatywy od ponad dekady. Posiłki przygotowywane są zgodnie z wytycznymi Instytutu Matki i Dziecka oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Oprócz menu podstawowego zapewniamy menu dla dzieci ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi. Specjalistyczne diety są układane w taki sposób, aby jak najmniej różniły się od diety podstawowej. Związane jest to z psychologią żywienia, aby dziecko mające odmienną dietę nie czuło się izolowane.

Koszt całodniowego wyżywienia (śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) wynosi 16 zł. Rozliczane wg obecności dziecka.